Daytrading na EUR/USD


Widok wątku: Prosty Drzewo Drzewo z zajawką

MistrzKasy

Dyrektor oddziału

MistrzKasy

EXP 45756

7D 34 miejsce (32 p.)

30D 1 miejsce (271 p.)


Wiadomość wysłana 13 listopada 2009 (piątek, 13 listopada 2009 r. 13:31)

Na wykresach dziennych pojawiły się sygnały sprzedaży. Wydaje się, że wchodzimy w fazę korekty. Preferowana pozycja: krótka !!!
forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 17 listopada 2009 (wtorek, 17 listopada 2009 r. 12:19)

Kurs euro poruszał się w górę i w dół, pokonując wsparcie oraz opór wyznaczone we wczorajszym raporcie, nie doszło jednak do osiągnięcia targetu w żadnym z tych przypadków. Byliśmy wczoraj świadkami niespodziewanego ruchu euro, którego wartość nagle spadła do 1,4879 po czym w równie błyskawicznym tempie wzrosła do 1,5014. Istotne wsparcie dla tego ruchu znajdowało się na poziomie 1,4879, gdzie linia trendu wzrostowego od 3 listopada krzyżuje się ze wczorajszym dołkiem. W wypadku przełamania wsparcia celem będzie testowanie zniesienia Fibonacciego 61,8% w okolicy 1,4782, gdzie również znajduje się ważny poziom. Jeśli chodzi o poziomy oporu, zachowanie kursu w ostanich kilku dniach wskazuje na powstanie obszaru zbliżonych do siebie krótkoterminowych oporów w okolicy 1,4982-1,5018. Dolna granica tego przedziału będzie dzisiejszego dnia poziomem oporu a jeśli dojdzie do jego pokonania, celem będzie nie spotkany w tym roku kurs 1,5082 a następnie 1,5145.

Wsparcie:

• 1,4934: krótkoterminowe wsparcie.

• 1,4879: linia trendu wzrostowego od 3 listopada oraz wczorajszy dołek.

• 1,4782: zniesienie Fibonacciego 61,8% dla wzrostu od 1,4625.

Opór:

• 1,4982: dolna granica obszaru oporu 1,4982-1,5018.

• 1,5082: poprzedni opór z 2008r.

• 1,5145: poprzedni opór z 2008r.

źródło http://www.forexpros.pl
forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 30 listopada 2009 (poniedziałek, 30 listopada 2009 r. 11:34)

W ubiegły piątek euro przełamało opór na poziomie 1,4897 po czym dotarło do sugerowanych celów 1,4948 i 1,4985. Dziś rano kurs poszedł jeszcze bardziej w górę, osiągając 1,5082. Powrót do tych poziomów oznacza, że spadek ostatniego tygodnia był ograniczony i prawdopodobnie się zakończył, biorąc pod uwagę ruchy na początku tego tygodnia.

Ponadto, jeśli przyjrzymy się gdzie zatrzymały się piątkowe spadki (widoczne na wykresie) zobaczymy, że zatrzymanie nastąpiło tylko kilka pipsów nad linią trendu wzrostowego na wykresie czterogodzinnym, gdzie znajduje się granica chroniąca trend wzrostowy. Dlatego trend wzrostowy odniósł tylko niewielkie szkody.

Powinniśmy zwrócić uwagę na najbliższe poziomy wsparcia i oporu, czyli 1,5043 i 1,5082, ponieważ przełamanie któregokolwiek z nich wyznaczy kierunek na najbliższe kilka godzin. Pokonanie 1,5082 będzie znakiem, że to nie koniec wzrostów, a nowymi celami będą 1,5144 i 1,5200. Pokonanie 1,5043 da początek korekcie spadkowej, której celem będzie 1,4955-1,4924, a przypadku przebicia tych poziomów nowym celem będzie 1,4867.

Wsparcie:

• 1,5043: wsparcie intraday.

• 1,4924-1,4955: rejon wsparcia łączący krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 50% i 61,8%.

• 1,4867: ważne wsparcie intraday z ubiegłego tygodnia.

Opór:

• 1,5082: dzisiejszy szczyt do chwili pisania tego raportu oraz dobrze znany poprzedni opór.

• 1,5144: rejon oporu z 2008r.

• 1,5200: rejon oporu z 2008r.

źródło http://www.forexpros.pl
forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 1 grudnia 2009 (wtorek, 1 grudnia 2009 r. 12:35)

Euro przełamało wsparcie na poziomie 1,5043 jednak zdołało dotrzeć jedynie do 1,4970, nie testując ważnego obszaru wsparcia 1,4955-1,4924. W tej chwili pnie się znowu w górę, osiągając takie same poziomy kursu jak wczoraj rano.

Euro dwa razy nieskutecznie atakowało poziom 1,4970, wczoraj oraz podczas sesji azjatyckiej. Jest to sygnał, że wsparcie to jest ważne ale wsparciem dnia będzie 1,4985. Opór stanowi linia trendu spadkowego od szczytu ubiegłego tygodnia 1,5143, która obecnie znajduje się w okolicy 1,5050. Przełamanie jednego z poziomów oporu wyznaczy kierunek następnego ruchu. Przebicie 1,5050 doprowadzi do kolejnego testowania tegorocznego maksimum 1,5143 a następnie być może poziomu 1,5200. Natomiast w wyniku pokonania wsparcia 1,4985 celem będzie krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 61.8% w okolicy 1,4924, które jest kluczowym wsparciem, a po jego przebiciu nowym celem będzie 1,4867.

Wsparcie:

• 1,4985: wsparcie intraday.

• 1,4924: krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 61,8%.

• 1,4867: ważne wsparcie intraday z ubiegłego tygodnia.

Opór:

• 1,5050: linia trendu spadkowego od 1,5143 (szczyt tego roku i ubiegłego tygodnia).

• 1,5144: obszar oporu z 2008r.

• 1,5200: obszar oporu z 2008r.

http://www.forexpros.pl
forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 7 grudnia 2009 (poniedziałek, 7 grudnia 2009 r. 12:45)

EUR / USD Prognoza tygodniowa

EUR / USD nie było w stanie pokonać wsparcia 1,5143 i gwałtownie uległo spadkowi w piątek poniżej poziomu 1,49. Złamanie wsparcia na poziomie 1,48 może przynieść głębszy spadek w kierunku poziomu 1,4625 zanotowanego 3 listopada.

Znaczenie poziomu 1,48 jest zarówno ważne dla poziomu wsparcia z 20 listopada niskie i wzrostu linii trendu od maja 2009.

Z punktu widzenia RSI - jest to oczywiste, bearish rozbieżność. RSI na poziomie 30 może działać jako tymczasowe wsparcie dla tej pary walutowej.

http://www.forexpros.pl/currencies/eur-usd-technical

Post był edytowany 1 raz. Ostatnio: 7 grudnia 12:45 przez forexio.

forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 7 grudnia 2009 (poniedziałek, 7 grudnia 2009 r. 12:46)

EURUSD –Ważne przełamanie!

Kurs euro pokonał wsparcie 1,5072 i dotarł do poziomów 1,4972 i 1,4937 po czym przesunął się dalej o ponad 100 pipsów, ostatecznie osiągając 1.4820.

Podczas tego ruchu euro przełamało linię trendu wzrostowego na wykresie czterogodzinnym, co zawsze ma negatywny wpływ na kurs waluty. Z drugiej jednak strony potężny spadek zanotowany w piątek wymaga korekty, więc musimy być świadomi możliwości wahania kursu w obie strony i czekać na przełamanie wsparcia bądź oporu zanim zdecydujemy się na krótkoterminowy kierunek.

Krótkoterminowe wsparcie wyznacza zniesienie Fibonacciego 61,8% w okolicy 1,4850, a jego pokonanie będzie sygnałem kontynuacji spadków w stronę dołka z 13 października na poziomie 1,4760 a może nawet do poziomu 1,4701. Natomiast przełamanie oporu w okolicy 1,4896 będzie oznaczało duże prawdopodobieństwo korekty piątkowego ruchu. Idealnymi celami staną się wtedy 1,4982 i 1,5036.

Wsparcie:

• 1,4850: krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 50%.

• 1,4760: dołek z 13 października.

• 1,4701: poprzedni dobrze znany poziom wsparcia.

Opór:

• 1,4896: opór intraday.

• 1,4982: zniesienie Fibonacciego 50% dla spadku z 1,5143.

• 1,5036: poprzedni ważny poziom oporu intraday.

http://www.forexpros.pl
forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 14 grudnia 2009 (poniedziałek, 14 grudnia 2009 r. 11:37)

EURUSD – Mały trójkąt – Cała uwaga skupiona na poziomie 1,4701

Euro pokonało opór 1,4734 i zatrzymało się bardzo blisko środowego szczytu, po czym zmieniło kierunek, przebiło wsparcie 1,4692 i dotarło do pierwszego sugerowanego celu na poziomie 1,4610. Rosnąca linia trendu od wtorkowego minimum (które równocześnie jest dolną granicą formacji trójkąta) znajduje się obecnie bardzo blisko krótkoterminowego zniesienia Fibonacciego 61,8% w okolicy 1,4701. W ten sposób utworzył się niezwykle ważny podwójny opór i tylko jego przebicie poprawi prognozę techniczną kursu euro. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, nastąpi korekta całego spadku od poziomu 1,5139, której celem będzie przynajmniej poziom 1,4796, a prawdopodobnie nawet 1,4826.

Wybicie wsparcia w okolicy 1,4656 będzie najprawdopodobniej oznaczało zakończenie korekty od piątkowego dołka, a nowym celem będzie 1,4597, po czym 1,4510.

Wsparcie:

• 1,4656: linia trendu wzrostowego na wykresach intraday.

• 1,4597: ważny dołek intraday z ubiegłego piątku.

• 1,4510: poprzedni istotny obszar wsparcia, który zawiera kilka dziennych dołków

Opór:

• 1,4701: krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 61,8% oraz dolna linia formacji trójkąta przełamanego w piątek.

• 1,4796: zniesienie Fibonacciego 38,2% dla spadku z 1,5139.

• 1,4826: zniesienie Fibonacciego 50% dla spadku z 1,5139.

http://www.forexpros.pl/currencies/eur-usd
forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 15 grudnia 2009 (wtorek, 15 grudnia 2009 r. 10:58)

EURUSD – Cała uwaga skupiona na poziomie 1,4701 – część druga

Kurs euro przekroczył wsparcie 1,4656 i dotarł do poziomu 1,4616, jednak nie zdołał przetestować ani nawet zbliżyć się do najważniejszego oporu 1,4701. Rosnąca linia trendu od wtorkowego minimum (które równocześnie jest dolną granicą formacji trójkąta) znajduje się obecnie bardzo blisko krótkoterminowego zniesienia Fibonacciego 61,8% w okolicy 1,4701. W ten sposób utworzył się niezwykle ważny podwójny opór i tylko jego przebicie poprawi prognozę techniczną kursu euro. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, nastąpi korekta całego spadku od poziomu 1,5139, której celem będzie przynajmniej poziom 1,4796, a być może nawet 1,4862. Natomiast wybicie wsparcia w okolicy 1,4621 będzie najprawdopodobniej oznaczało zakończenie korekty od piątkowego dołka, a nowym celem stanie się 1,4566, po czym 1,4510.

Wsparcie:

• 1,4621: wsparcie intraday z ubiegłego tygodnia.

• 1,4597: poprzedni dobrze znany obszar wsparcia/oporu.

• 1,4510: poprzedni istotny obszar wsparcia, który zawiera kilka dziennych dołków.

Opór:

• 1,4701: krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 61,8% oraz dolna linia formacji trójkąta przełamanego w piątek.

• 1,4796: zniesienie Fibonacciego 38,2% dla spadku z 1,5139.

• 1,4862: zniesienie Fibonacciego 50% dla spadku z 1,5139.

http://www.forexpros.pl/currencies/eur-usd

Post był edytowany 1 raz. Ostatnio: 15 grudnia 10:58 przez forexio.

forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 16 grudnia 2009 (środa, 16 grudnia 2009 r. 11:27)

EURUSD – Kierunek 1,4445

Euro przełamało wsparcie 1,4621 po czym dotarło do obu sugerowanych celów 1,4566 oraz 1,4510. Następnie kurs utrzymywał się przez jakiś czas ponad poziomem 1,45, co może spowodować korektę ostatnich pięciu fal poniżej 1,4683. W wypadku pokonania krótkoterminowego oporu w okolicy 1,4563, idealnym celem takiej korekty będzie poziom 1,4614, który jednocześnie stanowi najważniejszy opór. Wybicie tego kursu może być znakomitą okazją dla kupujących. Jeżeli jednak ten poziom zostanie przełamany, euro zyska wystarczająco dużo siły by kierować się w stronę 1,4667. Poziom wsparcia tworzy widoczna na wykresach intraday linia trendu wzrostowego od wczorajszego minimum, obecnie na poziomie 1,4535. Jeśli zostanie przełamana, nowym celem stanie się kolejny ważny poziom 1,4445, a następnie 1,4405.

Wsparcie:

• 1,4535: widoczna na wykresach intraday linia trendu wzrostowego od wczorajszego minimum

• 1,4445: długoterminowe zniesienie Fibonacciego 50% (dla wzrostu od 1,3737 do 1,5143).

• 1,4505: maksimum z 27 sierpnia.

Opór:

• 1,4563: opór intraday.

• 1,4614: krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 61,8% oraz najważniejszy opór.

• 1,4667: poprzedni dobrze znany obszar wsparcia i oporu.

http://www.forexpros.pl/currencies/eur-usd
forexio

Stażysta

forexio

EXP 129

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 30 grudnia 2009 (środa, 30 grudnia 2009 r. 11:16)

EURUSD – Decydujący poziom wsparcia1,4308

Euro sięgnęło poziomu 1,4410, jednak nie było w stanie utrzymać tego kursu i powróciło do 1,43 gdzie znajduje się decydujący poziom wsparcia 1,4308. Kurs dotarł do 1,4304, a do chwili obecnej odskoczył na ponad 50 pipsów. Poziom 1,4308 stanowi zniesienie Fibonacciego 61,8% dla całego wzrostu od 1,4216 do wczorajszego szczytu 1,4456 i stąd jego znaczenie. Jeśli nastąpi przebicie tego poziomu, euro za jakiś czas powtórzy testowanie kanału spadkowego, który został przełamany w ubiegłym tygodniu, a obecnie znajduje się poniżej 1,41. Natomiast celami na najbliższe godziny w takiej sytuacji będą poziomy 1,4233 oraz 1,4176. Poziom 1,4380 stanowi obecnie krótkoterminowy opór, którego przełamanie będzie sygnałem, że w terminie krótkim prognozowane będą wzrosty a celem będzie poziom 1,4480 i 1,4536.

Wsparcie:

• 1,4308: zniesienie Fibonacciego 61,8% dla wzrostu od 1,4216 do 1,4456.

• 1,4233: ważne wsparcie intraday z ubiegłego tygodnia.

• 1,4176: dołek z 1 września.

Opór:

• 1,4380: krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego 50% oraz znany uprzednio opór.

• 1,4480: dołek z 2 października.

• 1,4536: dobrze znany obszar wsparcia/oporu.

źródło http://www.forexpros.pl/currencies/eur-usd