ASTORIA CAPITAL S.A. zrealizuje emisję o wartości 3 mln zł


Widok wątku: Prosty Drzewo Drzewo z zajawką

MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 23 marca 2010 (wtorek, 23 marca 2010 r. 11:09)

ASTORIA CAPITAL S.A. zrealizuje emisję o wartości 3 mln zł

Do końca roku spółka zadebiutuje na NewConnect

Warszawa, 23 marca 2010 – ASTORIA CAPITAL S.A. – nowy fundusz typu private equity utworzony przez grupę WDM – rozpoczyna prywatną emisję akcji. W jej ramach poprosi inwestorów o 3 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje portfelowe. Kolejnym etapem rozwoju funduszu będzie upublicznienie poprzez debiut na rynku NewConnect. Ma on nastąpić do IV kwartału br.

Wcześniej, bo do połowy maja br., zarząd funduszu poda też do publicznej wiadomości informację, kto został partnerem grupy WDM w jego ramach.

- „Koncept budowy wyspecjalizowanych funduszy typu private equity sprawdził się we współpracy z grupą TOTMES. Teraz chcemy zrealizować go również z kolejnym partnerem. W ten sposób Grupa WDM będzie budować szeroki portfel spółek, w które inwestować będzie wraz z partnerami strategicznymi, a następnie upubliczniać. To podoba się inwestorom, którzy są zainteresowani wspólnymi inwestycjami. Stąd rozpoczęcie emisji akcji ASTORIA CAPITAL S.A. Środki przeznaczymy na kilka pierwszych inwestycji, które pozwolą już w pierwszych miesiącach działalności spółki wypracować dodatni wynik finansowy.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Dla partnera strategicznego w ramach ASTORIA CAPITAL S.A. zarezerwowane jest do 30% akcji funduszu po cenie równej wartości nominalnej.

- „Jest to czytelne zaproszenie do wspólnych inwestycji, skierowane do ciekawych grup finansowych posiadających portfel inwestycji w spółki niepubliczne, które w kolejnym etapie mogłyby być upubliczniane za pośrednictwem WDM S.A. W tej chwili prowadzimy zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami w funduszu, a ostatecznego wyboru dokonamy do połowy maja. Zainteresowanie jest spore, ale decyzję będziemy podejmować na spokojnie, mając na uwadze korzyści dla wszystkich akcjonariuszy.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

* * *

ASTORIA Capital S.A. to fundusz typu private equity o charakterze ogólnobranżowym, utworzony przez Grupę WDM. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada realizację inwestycji głównie w spółki rentowne, charakteryzujące się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Wyjście z poszczególnych inwestycji realizowane będzie poprzez odsprzedaż inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki. ASTORIA Capital S.A. będzie również obejmować udziały/akcje w spółkach publicznych w zamian za akcje własne nowej emisji. W ramach funduszu dla partnera strategicznego zarezerwowane jest do 30% akcji po cenie równej wartości nominalnej – jako zaproszenie do wspólnych inwestycji. W marcu 2010 roku ASTORIA Capital S.A. rozpocznie prywatną emisję akcji o wartości do 3 mln zł. W maju 2010 roku spółka poda nazwę partnera strategicznego, a do końca IV kwartału br. zadebiutuje na rynku NewConnect. Więcej informacji: http://www.astoriacapital.pl