Zapisy na akcje LST Capital skrócone


Widok wątku: Prosty Drzewo Drzewo z zajawką

MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 9 kwietnia 2010 (piątek, 9 kwietnia 2010 r. 09:53)

Zapisy na akcje LST CAPITAL S.A.

skrócone do 16 kwietnia

Warszawa, 9 kwietnia 2010 roku – Zarząd LST Capital S.A. (dawniej TOTMES Capital S.A.) zdecydował o skróceniu zapisów na akcje w ramach publicznej emisji akcji do 16 kwietnia. Pierwotnie zapisy miały kończyć się trzy dni później. Spółka uzasadnia decyzję dużym zainteresowaniem z jakim oferta spotkała się wśród inwestorów instytucjonalnych. Spółka oferuje do 10 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 1,4 zł za akcję. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski BOŚ.

LST Capital S.A. chce pozyskać z rynku do 14 mln zł. Emisja jest podzielona na dwie transze:

a) ok. 60% emisji (6.080.416 akcji) w ramach Transzy Dużych Inwestorów,

b) pozostałe ok. 40% (3.919.584) w Transzy Małych Inwestorów.

- Przydział planujemy przeprowadzić do 26 kwietnia br. Natomiast w maju LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Spodziewamy się, że nasi akcjonariusze zyskają na nim premię z tytułu znacznie lepszej płynności. Oprócz tego będziemy bardziej atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla instytucji typu TFI czy OFE. – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

8 kwietnia był Dniem Własności Akcji. Akcjonariusze, którzy na jego koniec posiadali akcje LST Capital S.A., zapisując się na akcje nowej emisji w TMI i posiadając stosowne zaświadczenie uzyskują prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G w proporcji: jedna Akcja Serii G na każdą jedną akcję wcześniejszych emisji. Dzięki temu nie obejmie ich ewentualna redukcja.

CELE EMISYJNE

Cel Kwota

Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach, których akcje lub udziały Emitent już posiada 6 mln zł

Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. 5 mln zł

Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach 3 mln zł

-„Środki, o które prosimy inwestorów planujemy przeznaczyć na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, bardzo atrakcyjne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości. Oprócz tego planujemy również nabywanie akcji nowych podmiotów, m.in. w branży e-commerce, telekomunikacyjnej, chemicznej, czy energetycznej. Ostatnio informowaliśmy o powołaniu Sunshine Garden SA i Industry Technologies SA w celu realizacji naszych planów inwestycyjnych. Prace związane z tymi projektami nabierają tempa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu negocjacji dotyczących transferu technologii. Obiecująco wygląda projekt wdrożenia produkcji nawozów sztucznych szczególnego przeznaczenia. Planujemy, że nasz udział w tych projektach będzie się zwiększał, docelowo zakładamy 30-60% udział. Finalizujemy też rozmowy dotyczące inwestycji w spółkę z branży e-commerce. ” – komentuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

znalezione na finansowe forum
MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 13 kwietnia 2010 (wtorek, 13 kwietnia 2010 r. 09:59)

gdyby ktoś był zainteresowany to podbijam

info z dziś tutaj:

http://www.inwestycje.pl/nowy_rynek/zapisy_na_akcje_lst_c...
MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 16 kwietnia 2010 (piątek, 16 kwietnia 2010 r. 12:48)

z cyklu lepiej późno niż wcale:

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący

numer 16/2010

data dodania 2010-04-16 12:18:29

spółka LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Nabycie udziałów w e-petrol.pl sp. z o.o.

Zarząd LST CAPITAL S.A. (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2010 roku została zawarta umowa z Panem Wojciechem Woziwodzkim wiodącym udziałowcem spółki e-petrol.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), ul. Legnicka 46A lokal 11 (dalej: e-petrol.pl), w wyniku której LST CAPITAL S.A. nabył 23 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, stanowiące 23,00% kapitału zakładowego oraz 23,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników e-petrol.pl.

Łączna cena nabycia udziałów wyniosła 899.990,00 zł. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu podpisania umowy.

Spółka e-petrol.pl zajmuje się prowadzeniem serwisów informacyjnych m.in. http://www.e-petrol.pl, http://www.mobile.e-petrol.pl dostarczających informacje o wydarzeniach, ludziach i firmach działających w sektorze paliwowym w kraju i na świecie. Informacje prezentowane są w postaci notatek prasowych, notowań cen i zestawień wydarzeń, ważnych z punktu widzenia uczestników rynku, które wspomagają codzienne podejmowanie decyzji w handlu paliwami.

Ponadto e-petrol.pl świadczy wiele różnorodnych usług takich jak: Giełda paliw oraz Serwis SMS info PLUS. Firma prowadzi również branżowy katalog firm i ofert, wydaje własne wydawnictwa i publikuje porady ekspertów.

Przychody ze sprzedaży w roku 2009 wyniosły 1.763 tys. zł, a zysk netto 192 tys. zł. W 2010 roku e-petrol.pl prognozuje przychody ze sprzedaży na poziomie 2.020 tys. zł, a zysk netto 480 tys. zł.

W ocenie Emitenta w/w umowa nabycia udziałów ma istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

* Dariusz Janus - Prezes Zarządu

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_s...
justinfinance

Członek zespołu

justinfinance

EXP 208

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 15 maja 2018 (wtorek, 15 maja 2018 r. 08:51)

Niedrogi kredyt na poziomie 3%

Dajemy pożyczki od €10,000 do €10,000,000.00 euros. Nasze usługi są bezpłatne. Wystarczy wypełnić prosty formularz online, a jeśli się zakwalifikujesz, możesz uzyskać od tej firmy pożyczkę osobistą w wysokości do €50,000,000.00. Obowiązują warunki umowy. Skontaktuj się z nami dzisiaj, wysyłając e-mail na adres: unique2aal@gmail.com

Numer telefonu: +12542420879

E-mail: unique2aal@gmail.com
justinfinance

Członek zespołu

justinfinance

EXP 208

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 15 maja 2018 (wtorek, 15 maja 2018 r. 08:52)

Niedrogi kredyt na poziomie 3%

Dajemy pożyczki od €10,000 do €10,000,000.00 euros. Nasze usługi są bezpłatne. Wystarczy wypełnić prosty formularz online, a jeśli się zakwalifikujesz, możesz uzyskać od tej firmy pożyczkę osobistą w wysokości do €50,000,000.00. Obowiązują warunki umowy. Skontaktuj się z nami dzisiaj, wysyłając e-mail na adres: unique2aal@gmail.com

Numer telefonu: +12542420879

E-mail: unique2aal@gmail.com
Staszka

Członek zespołu

Staszka

EXP 207

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 11 lipca 2018 (środa, 11 lipca 2018 r. 08:39)