LUG SA


Widok wątku: Prosty Drzewo Drzewo z zajawką

MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 16 kwietnia 2010 (piątek, 16 kwietnia 2010 r. 13:02)

http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,85951,7778285,Prezes...

Warszawa, 16.04.2010 (ISB) - Prezes producenta opraw oświetleniowych LUG Ryszard Wtorkowski zapowiedział, że skorzysta z części praw poboru w nowej emisji akcji, pozostałą część praw poboru planuje sprzedać inwestorom finansowym, z którymi prowadzi negocjacje w tej sprawie, poinformowała spółka w komunikacie.

"Jako największy akcjonariusz spółki będę uczestniczył w emisji, ale wykonam tylko część posiadanych praw poboru, na temat pozostałej części prowadzone są aktualnie negocjacje z szeregiem podmiotów finansowych, które chętnie powitalibyśmy w akcjonariacie. Zależy nam aby spółka pozyskała z emisji maksymalne możliwe środki i pozostała dla inwestorów przejrzysta, zapewniając przy okazji lepszy free float" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.

Spółka przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru, z której chce pozyskać do 5,4 mln zł. W ramach emisji spółka wprowadzi do obrotu 35.992.850 akcji serii C z prawem poboru (cztery pp będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji serii C).

Prezes LUG Ryszard Wtorkowski jest jednocześnie największym akcjonariuszem spółki. Aktualnie kontroluje on wraz z małżonką 94.432.000 akcji spółki, które stanowią 65,59% udziału w kapitale zakładowym i głosów. W akcjonariacie znajduje się również dwóch inwestorów instytucjonalnych: Opera TFI (17,39%) oraz Black Pearl Capital (3,47%).

Grupa LUG miała 60,44 mln zł przychodów i 2,4 mln zł straty netto w 2009 roku. (ISB)
MISbury

Stażysta

MISbury

EXP 133

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


Wiadomość wysłana 19 kwietnia 2010 (poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r. 10:55)

aktualna informacja:

Harmonogram oferty LUG

2010-04-19 10:45

Dzień ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji LUG został wyznaczony na 23 kwietnia.

Zapisy będą przyjmowane od 4 do 14 maja. Przydział akcji nastąpi 27 maja.

Spółka zaoferuje 35,99 mln akcji serii C z ceną emisyjną 0,15 zł. Cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji.

- Emisja akcji pozwoli dokapitalizować spółkę oraz zwiększy ilość akcji w wolnym obrocie. Ponadto pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę parku maszynowego oraz rozwój linii produktowych - mówi Ryszard Wtorkowski, prezes LUG.

W drugim półroczu spółka chce się przenieść na główny rynek GPW.

KZ

podaję za pulsem biznesu.pl